Hakkımızda

Kültürel Mirasın Işığında Şehir ve İnsan: Erzurum Şehir Rehberi

Amacı

İnteraktif bir web portalı olarak düşünülen, görsel medyanın bütün imkânlarının kullanıldığı ve sosyal medya ile de desteklenecek olan “Kültürel Mirasın Işığında Şehir ve İnsan” adlı Erzurum Şehir Rehberi projesinde geleneksel yaşama ilişkin kültürel objelerin, dijital ve sosyal bir platformda modern yaşamla entegrasyonu sağlanarak kayıt altına alınması, yayınlanması ve geçmişle günümüzü, günümüz ile geleceği bağlayan köprü niteliğini hedeflemektedir.

Kültürel kimliğimizi tanımlayan unsurların, geleneklerin ve gelenek aktarıcılarının yer aldığı, işlevsel, kalıcı ve sürdürülebilir bir dijital dokümantasyon ortamının toplumun yararına sunulması Erzurum Şehir Rehberi’ni oluşturan ve geliştiren öncelikli yaklaşımdır.

Yöntemi

Kültürel mirasın tespiti ve sürekliliğine dair ortak bir bilgi paylaşım platformu ve interaktif bir eğitim alanı oluşturma hedefi de olan Erzurum Şehir Rehberi, bir yandan da arşiv görevini üstlenecektir.

Bu sitenin kurgusal altyapısı, gönüllü katılımı ve toplumsal duyarlılık noktasında paylaşımı temel almaktadır. Erzurum Şehir Rehberi, yaşayan kültür mirasımızın sivil toplum inisiyatifi ile derlenmesi / belgelenmesi / paylaşılması / ifade edilmesi ve tanıtım konularında toplumsal hafızamıza katkı sağlayacak bir role sahip olacaktır.

Erzurum Şehir Rehberi, kültürel miras unsurlarının bağlamından koparılmadan, açık ve anlaşılır bölümler hâlinde film, video klip, introlar, makale ve grafik tasarımlar ile güçlendirilirip yayınlarının dijital platformlarda yapılarak ulusal ve uluslararası kapsamda büyük kitlelere ulaşması hedeflenmektedir.

Erzurum’u tanıtacak çekim, montaj ve tasarım çalışmalarının sonucunda dijital bir müze unvanına adım adım yaklaşarak şehrin turizm açısından da ivme yakalaması noktasında etkili görsel medya araçlarının kullanımı sağlanacaktır.

Bu proje Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri tarafından desteklenmiştir.